Växtnäring i typområden på jordbruksmark


Databas med resultat från undersökningar i bäck i ett antal små jordbruksdominerade avrinningsområden
 • Välj ETT av nedanstående alternativ för att få ett urval av typområden

 • Typområde
  Län
  Produktionsområde
  Jordart
  Välj alla områden (41 st)
   

  Institutionen för mark och miljö  Datavärdskap Jordbruksmark  Kontakt: Datavard@mark.slu.se  Informationsansvarig: Katarina Kyllmar