KontaktFör tekniska frågor som rör webbtjänsten kontakta Datavärd

Sakfrågor om data och undersökningarna besvaras av ansvarig för respektive undersökning, se nedan.

Typområden växtnäring: Katarina Kyllmar
Observationsfält växtnäring: Lovisa Stjernman Forsberg
Växtskyddsmedel i typområden och i åar: Jenny Kreuger

Institutionen för mark och miljö  Datavärdskap Jordbruksmark  Kontakt: Datavard@slu.se  Informationsansvarig: Katarina Kyllmar