Växtskyddsmedel i typområden på jordbruksmark och i åar


Databas med analysresultat från den nationella miljöövervakningen av växtskyddsmedel i ytvatten från fyra små jordbruksdominerade avrinningsområden och två åar. Undersökningen utförs av Institutionen för mark och miljö i samarbete med Institutionen för vatten och miljö. Inom undersökningen analyseras också prover från grundvatten och sediment.
Observera att det fanns ett tekniskt fel i data för växtskyddsmedel nedladdade i perioden 110325 – 120124, mer information hittar du här

I en annan databas, Regionala pesticiddatabasen, finns analysresultat från regionala undersökningar i ytvatten och grundvatten, samt dricksvatten från hela Sverige.

 • Välj en kombination av nedanstående alternativ för att få ett urval av data.

 • Provplats
  Substans
  År
      

  Observera!

  Mer än ett område i taget kan ge för stora filer för nedladdning.
  Samtliga data kan laddas ned här:

  All pesticiddata (.zip)

 • Klicka på provplatsens namn i listan nedan för mer information •       Typområden
       Skåne (M42)
  Halland (N34)
  Västra götaland (O18)
  Östergötland (E21)


        Åar
       Skivarpsån
  Vege å


        Vattenföringsdata för typområden finns att hämta
        via sidan Typområden växtnäring

  Institutionen för mark och miljö  Datavärdskap Jordbruksmark  Kontakt: Datavard@slu.se  Informationsansvarig: Katarina Kyllmar