Observationsfält på åkermark (växtnäring)


Databas med resultat från undersökningar i dräneringsvatten på ett antal Observationsfält på åkermark
 • Klicka på observationsfältets namn för mer information
 • Markera i rutorna till vänster de typområden du vill hämta data för och välj sedan typ av data
       genom att trycka på någon av knapparna nedan

 •   Observationsfält   Län     Prod.omr 1   Areal 
  (ha)
   Jordart    Nederbörd 2
  (mm) 
  Totalkväve 3
  (mg/l) 
  Totalfosfor3
  (mg/l) 
  Undersökningsperiod  
  (år) 
  Västerbotten (14AC_dr) AC Nn     mo 582       4.4       0.03      1975-1982, 1988-
  Västerbotten (14AC_yt) AC Nn     mo 582       2.0       0.18      1975-1982, 1988-
  Uppland (8C) C Ss  14     mellanlera 551       8.0       0.13      1975-1997
  Södermanland (1D) D Ss     mellanlera 567       5.1       0.44      1973-
  Östergötland (20E) E Gns     styv lera 591       6.4       0.23      1989-
  Östergötland (21E) E Gns     mo 477       13.5       0.03      1989-
  Östergötland (6E) E Gns  11     mo 493       12.5       0.08      1974-
  Östergötland (7E) E Gns  27     mellanlera 524       3.9       0.11      1976-
  Skåne (11M) M Gss  22     mellanlera 741       7.4       0.29      1976-
  Skåne (2M) M Gss  34     lättlera 662       13.0       0.06      1973-
  Skåne (3M) M Gss     mo 647       24.4       0.48      1973-
  Halland (12N) N Gss  15     mo 773       10.5       0.02      1976-
  Västra Götaland (4O) O Gns  19     mellanlera 558       9.8       0.12      1975-
  Västra Götaland (5O) O Gns  11     mo 558       10.8       0.07      1976-
  Värmland (17S) S Ss  11     mo 677       4.7       0.14      1977-2000
  Örebro (18T) T Ss  11     mulljord 629       6.3       0.15      1982-1997
  Jämtland (16Z) Z Nn     lättlera 484       6.0       0.04      1977-

             

  Observera!

  Filerna för vattenföring blir för stora om fler än fem områden väljs åt gången.
  Vill du ladda ner all vattenföring finns den samlad i filen nedan:

  All vattenföring per län, observationsfält (.zip)

       Anmärkningar:
  1.  Produktionsområden: Gss (Götalands södra slättbygder), Gsk (Götalands skogsbygder), Gns (Götalands norra slättbygder), Gmb (Götalands mellanbygder),
       Ss (Svealands slättbygder), Sk (Svealands skogsbygder), Nn (Nedre Norrland) och Nö (Övre Norrland)
  2.  Normalnederbörd (SMHI) för närliggande nederbördsstation för perioden 1961-90.
  3.  Flödesvägda koncentrationer av totalkväve och totalfosfor (mg/l). Medelvärden för perioden 1996/1997-2005/2006.

  Institutionen för mark och miljö  Datavärdskap Jordbruksmark  Kontakt: Datavard@slu.se  Informationsansvarig: Katarina Kyllmar