Observationsfält på jordbruksmark


Halland (12N)

Län:      Hallands 
Areal:      14.5 ha
Undersökningsperiod:      1976-
Vattenföringsmetod:      V-överfall, flottör och mekanisk pegelskrivare
Dominerande jordart på jordbruksmarken:      mo
Jordbrukets produktionsinriktning:      mjölkproduktion
Produktionsområde enligt SCB's indelning:      Götalands södra slättbygder
Nederbörd, årsmedelvärde 1961-90 (SMHI):       773 mm

Institutionen för mark och miljö  Datavärdskap Jordbruksmark  Kontakt: Datavard@slu.se  Informationsansvarig: Katarina Kyllmar