Observationsfält på jordbruksmark


Västerbotten (14AC_yt)

Län:      Västerbottens 
Areal:       8.4 ha
Undersökningsperiod:      1975-1982, 1988-
Vattenföringsmetod:      V-överfall, flottör och mekanisk pegelskrivare
Dominerande jordart på jordbruksmarken:      mo
Jordbrukets produktionsinriktning:      -
Produktionsområde enligt SCB's indelning:      Nedre Norrland
Nederbörd, årsmedelvärde 1961-90 (SMHI):       582 mm

Institutionen för mark och miljö  Datavärdskap Jordbruksmark  Kontakt: Datavard@slu.se  Informationsansvarig: Katarina Kyllmar