Observationsfält på jordbruksmark


Jämtland (16Z)

Län:      Jämtlands 
Areal:       7.4 ha
Undersökningsperiod:      1977-
Vattenföringsmetod:      V-överfall, flottör och mekanisk pegelskrivare
Dominerande jordart på jordbruksmarken:      lättlera
Jordbrukets produktionsinriktning:      mjölkproduktion
Produktionsområde enligt SCB's indelning:      Nedre Norrland
Nederbörd, årsmedelvärde 1961-90 (SMHI):       484 mm

Institutionen för mark och miljö  Datavärdskap Jordbruksmark  Kontakt: Datavard@slu.se  Informationsansvarig: Katarina Kyllmar