Observationsfält på jordbruksmark


Värmland (17S)

Län:      Värmlands 
Areal:      10.5 ha
Undersökningsperiod:      1977-2000
Vattenföringsmetod:      V-överfall, flottör och mekanisk pegelskrivare
Dominerande jordart på jordbruksmarken:      mo
Produktionsområde enligt SCB's indelning:      Svealands slättbygder
Nederbörd, årsmedelvärde 1961-90 (SMHI):       677 mm

Institutionen för mark och miljö  Datavärdskap Jordbruksmark  Kontakt: Datavard@slu.se  Informationsansvarig: Katarina Kyllmar