Observationsfält på jordbruksmark


Östergötland (20E)

Län:      Östergötlands 
Areal:       5.1 ha
Undersökningsperiod:      1989-
Vattenföringsmetod:      V-överfall, deplacementkropp, lastcell och datalogger
Dominerande jordart på jordbruksmarken:      styv lera
Jordbrukets produktionsinriktning:      nöt, svin
Produktionsområde enligt SCB's indelning:      Götalands norra slättbygder
Nederbörd, årsmedelvärde 1961-90 (SMHI):       591 mm

Institutionen för mark och miljö  Datavärdskap Jordbruksmark  Kontakt: Datavard@slu.se  Informationsansvarig: Katarina Kyllmar