Observationsfält på jordbruksmark


Skåne (3M)

Län:      Skåne 
Areal:       8.6 ha
Undersökningsperiod:      1973-
Vattenföringsmetod:      V-överfall, flottör och mekanisk pegelskrivare
Dominerande jordart på jordbruksmarken:      mo
Jordbrukets produktionsinriktning:      nöt
Produktionsområde enligt SCB's indelning:      Götalands södra slättbygder
Nederbörd, årsmedelvärde 1961-90 (SMHI):       647 mm

Institutionen för mark och miljö  Datavärdskap Jordbruksmark  Kontakt: Datavard@slu.se  Informationsansvarig: Katarina Kyllmar