Observationsfält på jordbruksmark


Västra Götaland (5O)

Län:      Västra Götalands 
Areal:      10.9 ha
Undersökningsperiod:      1976-
Vattenföringsmetod:      V-överfall, flottör och mekanisk pegelskrivare
Dominerande jordart på jordbruksmarken:      mo
Jordbrukets produktionsinriktning:      växtodling
Produktionsområde enligt SCB's indelning:      Götalands norra slättbygder
Nederbörd, årsmedelvärde 1961-90 (SMHI):       558 mm

Institutionen för mark och miljö  Datavärdskap Jordbruksmark  Kontakt: Datavard@slu.se  Informationsansvarig: Katarina Kyllmar