Observationsfält på jordbruksmark


Östergötland (6E)

Län:      Östergötlands 
Areal:      10.7 ha
Undersökningsperiod:      1974-
Vattenföringsmetod:      V-överfall, flottör och mekanisk pegelskrivare
Dominerande jordart på jordbruksmarken:      mo
Jordbrukets produktionsinriktning:      växtodling
Produktionsområde enligt SCB's indelning:      Götalands norra slättbygder
Nederbörd, årsmedelvärde 1961-90 (SMHI):       493 mm

Institutionen för mark och miljö  Datavärdskap Jordbruksmark  Kontakt: Datavard@slu.se  Informationsansvarig: Katarina Kyllmar