Jordbruksvatten - en databas med resultat från undersökningar av

Växtnäring och växtskyddsmedel i vatten från jordbruksmarkHär kan du hämta data från undersökningar i jordbruksvatten. Se även flikarna ovan.

Växtnäring i ytvatten (bäckvatten) från
 •      18 små jordbruksdominerade avrinningsområden (Typområden på jordbruksmark)
 •  
  Växtnäring i dräneringsvatten från
 •      13 jordbruksfält (Observationsfält på åkermark)
 •  
  Växtskyddsmedel (bekämpningsmedel) i ytvatten från
 •      4 små jordbruksdominerade avrinningsområden (Typområden på jordbruksmark)
 •      2 åar i Skåne
 • I databasen finns tidsserier av analysresultat och för en del undersökningar också beräknade transporter. Eftersom undersökningarna utförs i små områden där enskilda lantbrukare lätt kan identifieras så redovisas inte det exakta läget för mätningarna. Undersökningarna är att betrakta som exempelområden på olika typer av jordbruksmark i Sverige och inte som recipientkontroll.

  Databasen är en del av Datavärdskap Jordbruksmark, ett uppdrag SLU har från Naturvårdsverket. Mer information om undersökningarna hittar Du på datavärdskapets webbsida www.slu.se/mark/dv.

  Institutionen för mark och miljö  Datavärdskap Jordbruksmark  Kontakt: Datavard@slu.se  Informationsansvarig: Katarina Kyllmar